Event

5/31 fri Thumbs Up
Monsieur Kamayatsu FOREVER
-YOKOHAMA NIGHT-
open18:00/start19:30/adv¥2500/door¥3000
(+drink,food order)
ORANGE & Friends
Takehiko TAKE Yokouchi/Jiro Ishii/Tatsuhiko Yamamoto
Ryoji Asano Ken Morimura/Yoshihiro GRICO Tomioka
Keiji Mizutani Taiji Hashimoto/Saki Nakajima
Saburo Komatsu/Tadashi TAD Maeda/…etc.
TARO KAMAYATSU
Nittoku Inoue -雷門Project-
IZAWA BAND